Stamspolning i Sköldinge

Det är aldrig roligt när det rinner upp bajs i när man duschar!

Här berode troligen stoppet på att WC:n inte spolar undan ordenligt. En felaktigt inställd WC som spolar för lite mängd vatten kan göra att det samlar på sig och orsakar ett stopp.

Vi utför stamspolning i Sköldinge!

Ring 010-1010200 eller eposta oss: info@avloppsrensning.com