Stamspolning i Tungelsta

Här har en kund i en villa i Tungelsta fått stammarna renspolade med hetvatten. Kunden har haft återkommande problem i hela huset.

Här har vi lossnat WC-stolen då man ej kom åt från tvättställets anslutning.

Stasmpolning i Tungelsta-Haninge. Ring oss 0101010200