Stopp i Gjutjärnsbunn – Bromma

Stopp i avloppet i en gjutjärnsbrunn i Bromma

Gjutjärnsbrunnar kan var lite känsliga och man måste vara försiktig när man rensar. Man går normalt via golvbrunn genom stickledning och vidare ut i stammen. Här bor en äldra dam som inte vistas i källaren normalt och den boende har inte upptäckt att avloppsvatten stiger i brunnen när man spolar på övervåning.

Stopp i gjutjärnsbrunn
Man får inte vara känslig i det här jobbet. Efter rensning lyfte vi bort trallen och städade. Kunden är över 100 år och då får man faktiskt lite extra service…

Boka spolbil i Bromma

Vill du boka spolbil så ringer du oss eller bokare på nätet. Självklart löser vi andra problem än i gjutjärnsbunnar och även om detta arbete är utfört i Bromma så arbetar i i hela Stockholm
>>Boka spolbil Stockholm>>

Kommunkontakt

Om avloppsproblemet är i den kommunala delen felanmäler du till Stockholm Vatten och avfall:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/om-oss/kontakta-oss/felanmalan-va/

Totalstopp i avlopp i Västerås

Ett av dagens arbeten:
Vi löser ett stopp i en villa i Västerås. I detta fall satt stoppet mellan fastigheten och brunnen.
Du når oss på 010-1010200

Problem med det kommunala avloppet i Västerås?

Kontakta i så fall kommunen om stoppet inte sitter inom ditt ansvarsområde:
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp.html

I det här fallet var vi tvungna att öppna en brunn i gatan för att ta oss mot fastigheten med spolslangen.

Kontakta spolbilen i Västerås

Du når oss på 010-1010200
Du kan även boka oss online:
>>Boka online>>

Stopp i köket i Djursholm

Vi spolar stammar och löser stopp i Djursholm.

Stopp i köket i Djursholm
Här spolar vi loss ett stopp i ett kök. Ibland gör vi en liten montering för att inte drälla. Här var det totalstopp så vi måste samla upp geggan i hinken och monterar därför ett spillrör tillfälligt.

Problem med avloppet i Djursholm

Ring oss på 010-1010200 så hjälper vi dig. Vill du boka på nätet gör du det via vår onlinebokning på denna sida:
>Boka Stockholm>

Problem i den kommunala delen felanmäler du på kommunens hemsida:
>>https://www.danderyd.se/>>

Stopp i toaletten i Gnesta

Vi löser stopp i toaletten i Gnesta

Bidlen visar hur det stigit avloppsvatten ur WC:n i källarplan då de i våningarna ovan ej känt till att det var stopp nedanför. Här krävs det sanering efter att vi löst stoppet.

Har du problem med kommunala delarna av avloppet så felanmäler du till Gnesta kommun:
https://www.gnesta.se/

Avloppsrensning i Gnesta löser ditt stopp i Toaletten

Spolbil i Kårsta

Spolbilen i Kårsta löser stoppet

Ett av dagens uppdrag har bestått i att lösa ett stopp mellan två rensanordningar (rör som sticker upp på din tomt).

Hetvattenspolning gör susen.

Visste du att Ekskogen och Kårsta har egna mindre reningsverk? Men bor du i KArby eller Brottby renas ert avloppsvatten vid Margretelunds reningsverk. Undantag är naturligtvis ni som har egna anläggningar.

Ring oss om du har stopp i avloppet i Kårsta

Stamspolning i Trollbäcken

Vi underhållsspolar stammarna i villor i Trollbäcken. Gå ihop med en granne och få bättre pris!

Våra spolbilar har massor av olika uppdrag. Ett av dem idag var att underhållspola några villor i Trollbäcken nära Tyresö

Här når vi lätt stammen genom att lyfta bort golvbrunnen och spola ända ut mot gatan.

Bubbel i avlopp

Om det bubblar eller börja rinna långsamt i avloppet är det dags att spola stammarna eller kanske bara en enskild stam. Ring eller boka via nätet. Vi hjälper dig!

Telefonnummer avloppsrensning i Tyresö

Ring oss på 010-1010200

Underhållsspolning av stammar i Stuvsta

Vi håller dina stammar fria från stopp

Ett av dagens uppdrag har bestått i att spola stammarna hos en privatperson i Stuvsta. Gamla gjutjärnsrör släpper gärna flingor som i sin tur orsakar stopp. Spolning sker med försiktighetsprincipen och ibland kombinerar vi hetvatten med ett särskilt medel för att slippa spola så hårt.

Bilden visar spolning genom RA (rensanordning) och en gammal gjutjärnsbrunn.

Stopp i markbädd

Rensning av rör till markbädd i Norrtälje

Fritt fram mellan hos och markrör. Här bestod stoppet mest av fett. Enkelt då vi har hetvattenmaskiner.

Att få stopp i markbädden är sällan lätt att lösa med en spolning, just här verkade stoppet sitta i röret till markbädden och det går bra. Gråvatten skall inte gå direkt från en fastighet till en markbädd som det tyvärr gjorde i det här fallet så det var en chansning. Kunden vet om problemet och inväntar installation av en reningsanläggning.

Spolbil Märsta

Spolbilen löser stopp i Märsta

Här har spolbilen löst ett stopp mellan en septiktank och WC.

Har du problem med stopp i toaletten, avloppet eller mellan en tank och hus? Ring så hjälper vi dig.
Tänk på att se till att din septiktank är tömd innan vi kommer och spolar (om du nu har en septiktankt).

Sigtuna Vatten och Renhållning tömmer tanken
https://www.sigtuna.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp-och-slam/slam-och-latrin.html#h-Bokatomning

Ring oss så kommer vi och hjälper dig. Du kan även boka på hemsidan.

Stopp i avloppet i Järfälla

Spolbilen löser stopp i avloppet

Ibland blir det lite tokigt. Idag har vi varit hos en kund som trodde hen hade stopp i avloppet i fastigheten. Det rinner upp avloppsvatten ur golvbrunnen i garaget. Efter lite spolning utan resultat börjar vi felsöka och ser då att det är stopp i den kommunala delen. Eftersom vi sällan kommer fram på telefon hos kommunerna i rimlig tid så löser vi stoppet och skriver en arbetsrapport så kunden kan felanmäla till kommunen. -Kunden får ett fungerande avlopp och allt är frid och fröjd.

Ingen vill ha avloppsvatten i garaget…