Avloppsrensning i Tyresö

En brunns om visade sig vara full. Ingen spolning i världen kan få det att rinnna här. Slambilen har troligen missat denna kunda den här vändan.

Vi rensar avlopp i Tyresö!

Boka online eller ring oss på 010-1010200

Lösning av stopp i dusch

Här är vi i ett radhus i Sköndal och löser ett stopp i en golvbrunn. Gjutjärnsbrunnen är rätt risig så vi borrar skonsamt bort den renspluggen som man egentligen ska kunna skriva loss.

Efter att man kommer åt renshplet är det bara att spola.

Avloppsrensning i Sköndal – Vi löser det

Bajs i duschen

Här är en villa i Eskilstuna där avloppsvattnet rinner upp i golvbrunnen. Stopp någonstans och vi löser det.

Avloppsrensning i Eskilstuna – Vi löser stoppet

Stamspolning i Tungelsta

Här har en kund i en villa i Tungelsta fått stammarna renspolade med hetvatten. Kunden har haft återkommande problem i hela huset.

Här har vi lossnat WC-stolen då man ej kom åt från tvättställets anslutning.

Stasmpolning i Tungelsta-Haninge. Ring oss 0101010200

Stamspolning i Sköldinge

Det är aldrig roligt när det rinner upp bajs i när man duschar!

Här berode troligen stoppet på att WC:n inte spolar undan ordenligt. En felaktigt inställd WC som spolar för lite mängd vatten kan göra att det samlar på sig och orsakar ett stopp.

Vi utför stamspolning i Sköldinge!

Ring 010-1010200 eller eposta oss: info@avloppsrensning.com