Priser & Villkor

Vår kunskap är din trygghet. Därför arbetar vi sedan 2009 med fasta priser.

Prislista vanligaste tjänsterna:
Vardagar 08:00-17:00 = 1500kr
Vardagar 17:00-20:00 = 2000kr
Vardagar övrig tid och helger = 2500kr
Storhelger = 3000kr
Röd avgång = 1875kr

Prislista tillval:
Spolning av extra stickledning = 100kr – För dig som vill underhållspola fler ingångar när vi ändå är på plats, priset gäller enbart när vi är bokade för lösning av stopp.
Rörinspektion per ingång = 1000kr – För dig som vill veta hur ditt avlopp ser ut, priset gäller enbart när vi är bokade för lösning av stopp.

Röda avgångar är tider då vi har extra förmånliga priser kvällar och helger. Dessa går enbart att boka online och priserna gäller så länge de syns i bokningssystemet.

Specifikation med ROT-avdraget:
Vardagar 08:00-17:00 betalar du 1500kr. Priset inkluderar såväl personalkostnad, materiakostnad, drivmedel, slitagekostnad på våra verktyg och ROT-avdrag. Får du ej göra ROT-avdrag så är kostnaden 2057kr inklusive moms.
Specifikation:
200kr = Material och drivmedelskostnad
1857kr = Arbetskostnad
-557kr = ROT-avdrag
1500kr = Totala kostnaden inklusive moms.

Priser för att lösa stopp kvällar vanliga helger
Kvällar och helger betalar du 2500kr. Priset inkluderar såväl personalkostnad, materiakostnad, drivmedel, slitagekostnad på våra verktyg och ROT-avdrag. Får du ej göra ROT-avdrag så är kostnaden 3485kr inklusive moms.
Specifikation:
200kr = Material och drivmedelskostnad
3285kr = Arbetskostnad
-985kr = ROT-avdrag
2500kr= Totala kostnaden inklusive moms ned ROT-avdrag.

Priser för att lösa stopp kvällar storhelgenr
Storhelger som t. ex. Jul, Når och midsommar betalar du 3000kr. Priset inkluderar såväl personalkostnad, materiakostnad, drivmedel, slitagekostnad på våra verktyg och ROT-avdrag. Får du ej göra ROT-avdrag så är kostnaden 3485kr inklusive moms.
Specifikation:
1250kr = Jourkostnad
250kr= Drivmedel/Material
2142kr = Arbetskostnad
-642kr = ROT-avdrag
3000kr = Totala kostnaden inklusive moms med ROT-avdrag.

Betalningsvillkor
Vi skickar alltid faktura och du har 60 dagar på dig att betala

ROT-avdrag
ROT-avdrag får enbart göras av privatpersoner och Skatteverket har regler för vilka som får nyttja det.
T. ex. kan måste ägaren till fastigheten beställa och betala arbetet för att ROT-avdrag skall kunna sökas.
Nyare fastigheter än 5 år kan sakna rätt till ROT-avdrag.
-Om du är osäker på om du har rätt till ROT-avdrag kan du kontakta Skatteverket. Om du saknar rätt till ROT-avdrag debiteras du som kund ROT-avdrag.
Vi saknar möjlighet att veta om du har rätt eller inte till ROT-avdrag, vi gör ansökan efter att du betalat din faktura men vi kan inte på förhand veta om du har rätt till ROT-avdrag.

Garanti
Om vi inte kan lösa stoppet debiterar vi ingenting, inte ens framkörning. Efter spolningen kontrollerar vi alltid att flödet där stoppet fanns ser ut som det ska genom att uföra en flödeskontroll.

Eftersom det ej går att följa upp vad som spolas ned i avloppet efter att vi lämnar platsen lämnar vi 7 dagars garanti. Garantin gäller från tillfället då du fått arbetet utfört.

Garantin gäller ej på fel i din anläggning eller om du har en brunn som ej är tömd. Har du en septiktankt, 3-kammarbrunn eller pumpanläggning är det därför viktigt att du kontrollerar dessa innan du kontaktar oss.
Andra fel på anläggningar kan exempelvis vara bakfall på lutning, eller ledningar som är så gamla att de släpper rostflingor alternativt är uttjänta.
Vi kommer alltså att debitera dig din bokning om det visar sig att vi försökt lösa ett stopp som inte beror på att du har stopp i din avloppsansäggning utan glömt tömma din tank, eller kontrollera fel i din anläggning.
Stäm gärna av med oss innan och berätta mer om vad hur det ser ut hos dig så kan vi hjälpa dig.

Vid stopp i lägenheter
Om du är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst måste du först stämma av med fastighetsägaren. Många bostadsrättsföreningar och bostadsföretag har befintliga avtal med spolföretag och det kan även vara så att det finns stopp på flera ställen i fastigheten. Stäm därför av med föreningen eller fastighetsägaren så de känner till att vi kommer. När vi spolar eller rensar i det utrymmet som är felanmält så kontrollerar vi inte funktionen i övriga lägenheter utan det måste ansvarig för fastigheten ombesörja själv.

F-skatt och ansvarsförsäkring
Du kan känna dig trygg genom att anlita oss. Vi har F-skattsedel och ansvarsförsäkring på 10miljoner. För validering kan vårt organisationsnummer behövas: 556769-4129

Kontaktuppgifter
AVLOPPSRENSNING.COM
WJJ Entreprenad AB (556769-4129)
Vildapelvägen 36
128 38  SKARPNÄCK

Telefon 010-10 10 200.
Epost: info@avloppsrensning.com

Boka online, välj din ort:
Stockholm | Uppsala | Västerås | Eskilstuna | Katrineholm | Norrköping | Nyköping/Oxelösund | Örebro | Linköping