Priser & Villkor

Vår kunskap är din trygghet. Därför arbetar vi sedan 2009 med fasta priser.

Priser inklusive både moms och ROT-avdrag.
När du bokar kan du i kalendern välja en tidpunkt som passar dig. Det är olika priser på olika tider och platser (det är exempelvis dyrare på helgerna och under aftondagar än vardagar).

Tillval:
Spolning av extra stickledning = 250kr-
För dig som vill underhållspola fler ingångar när vi ändå är på plats, priset gäller enbart när vi är bokade för lösning av stopp.
Rörinspektion per ingång = 1000kr – För dig som vill veta hur ditt avlopp ser ut, priset gäller enbart när vi är bokade för lösning av stopp.

Tilläggskostnad vid färja och när du bor mer än 5 mil från bokad ort
-Bor du på en ö eller mer än 5 mil från dock vi behöver åka färja tillkommer 500kr inklusive moms för den mertid som går åt där (priset inkluderar tur och retur med färja).
Bor du mer än 5 mil från orten du bokat så tillkommer 500kr för varje 5-milsintervall från den orten du bokat.
Detta innebär att om du bokar en spolning 9 mil bort från orten du bokat tillkommer 500kr ink moms. Vi mäter från Centralorten i den ort du bokat.
Exempel:
Stockholm – Norrtälje = 7 mil 500kr tillkommer,
Stockholm – Nynäshamn = 5.9 mil 500kr tillkommer.
Stockholm – Hemfosa = 4.6mil 0kr tillkommer
Du får ALLTID fast pris i din bekräftelse.

Röda avgångar är tider då vi har extra förmånliga priser kvällar och helger. Dessa går enbart att boka online och priserna gäller så länge de syns i bokningssystemet.

Specifikation ROT-avdraget:
Nedan kan du se hur mycket ROT-avdrag (skattereduktion) som finns inräknade i våra priser:
1500,00 = 562,00 ROT. Får du ej godkänt ROT-avdrag är alltså summan 1649,60 + moms vilket blir 2062,00 inklusive moms.

1875,00 = 562,00 ROT. Får du ej godkänt ROT-avdrag är alltså summan 1949,60 + moms vilket blir 2437,00 inklusive moms.

2000,00 = 562,00 ROT. Får du ej godkänt ROT-avdrag är alltså summan 2049,60 + moms vilket blir 2562,00 inklusive moms.

2500,00= 562,00 ROT. Får du ej godkänt ROT-avdrag är alltså summan 2449,60+ moms vilket blir 3062,00 inklusive moms.

Betalningsvillkor
Vi skickar alltid faktura och du har 60 dagar på dig att betala

ROT-avdrag
ROT-avdrag får enbart göras av privatpersoner och Skatteverket har regler för vilka som får nyttja det.
T. ex. kan måste ägaren till fastigheten beställa och betala arbetet för att ROT-avdrag skall kunna sökas.
Nyare fastigheter än 5 år kan sakna rätt till ROT-avdrag.
-Om du är osäker på om du har rätt till ROT-avdrag kan du kontakta Skatteverket. Om du saknar rätt till ROT-avdrag debiteras du som kund ROT-avdrag.
Vi saknar möjlighet att veta om du har rätt eller inte till ROT-avdrag, vi gör ansökan efter att du betalat din faktura men vi kan inte på förhand veta om du har rätt till ROT-avdrag.

Garanti och pris-garanti (läs hela stycket)
Om vi inte kan lösa stoppet debiterar vi ingenting, inte ens framkörning. Efter spolningen kontrollerar vi alltid att flödet där stoppet fanns ser ut som det ska genom att uföra en flödeskontroll.

Eftersom det ej går att följa upp vad som spolas ned i avloppet efter att vi lämnar platsen lämnar vi 7 dagars garanti. Garantin gäller från tillfället då du fått arbetet utfört.

Garantin gäller inte om:
Stoppet sitter i del som ej tillhör kund, .t ex kommunala stammar.
Installationen är felaktig (enligt branschregler).
Installation äldre än 50 år.
Återkommande fel beror på felaktigt användande, t. ex. nedspolning av bindor, våtservetter och liknande.
Material är nedspolat som inte har i systemet att göra, t. ex. schampooflaskor, korkar, kakelfix.
Stoppet sitter någon annanstans än i rören.
Avloppssystemet är anslutet till pumpanläggning.
Beställning har skett på andra system än avloppsrör. T. ex. dagvattenrör eller vacuumanläggningar i marionor, båtar och liknande.
Garantin gäller ej heller om vi saknar åtkomst till rensanordning som spolrör, spolbrunnar eller andra rensanordningar.
Fel i LPS-pump eller lågtryckspump.

Ovan garanti innebär alltså om du t. ex. har en full septiktank så kommer du bli debiterad. Sitter stoppet i den kommunala delen debiteras du som kund, vi saknar rätt att spola vissa kommuners stammar då de har egna entreprenörer.
-Ring hellre en gång för mycket än för lite om du har frågor! 010-1010200

Vid stopp i lägenheter
Om du är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst måste du först stämma av med fastighetsägaren. Många bostadsrättsföreningar och bostadsföretag har befintliga avtal med spolföretag och det kan även vara så att det finns stopp på flera ställen i fastigheten. Stäm därför av med föreningen eller fastighetsägaren så de känner till att vi kommer. När vi spolar eller rensar i det utrymmet som är felanmält så kontrollerar vi inte funktionen i övriga lägenheter utan det måste ansvarig för fastigheten ombesörja själv.

Garanti i andra rör än avloppsrör
Vid stopp i suganläggningar, dagvattenstammar eller andra rör måste du kontakta oss för att stämma av vilken garanti vi kan lämna. Normalt lämnar vi ej garanti på dagvattenledningar eller suganläggningar t. ex.
Vi lämnar inte garanti för stopp i rör som inte tillhör dig som kund, t. ex. kommunala avloppsrör som skall underhållas av kommunens VA-avdelning.

F-skatt och ansvarsförsäkring
Du kan känna dig trygg genom att anlita oss. Vi har F-skattsedel och ansvarsförsäkring på 10miljoner.

Avbokning
Om du som kund  behöver avboka gör du det enklast via mail: info@avloppsrensning.com. Avbokning måste ske minst 12 timmar i förväg.
Om vi i t. ex. sjukdomsfall eller vid oförutsedda händelser måste avboka gör vi det så snart vi kan, normalt via SMS eller telefon och i sista hand mail.

Kontaktuppgifter
AVLOPPSRENSNING.COM
Postadress:
Vildapelvägen 36
128 38 SKARPNÄCK

Telefon 010-10 10 200.
Epost: info@avloppsrensning.comVantör Service och Support AB (559181-7779)

Boka online, välj din ort:
Stockholm | Uppsala | Västerås | Eskilstuna | Katrineholm | Norrköping | Nyköping/Oxelösund | Örebro