Stamspolning av dagvattenledning

Ja, vi är inga fotografer, men bilden nedan visar en RA – Rensanordning / avluftning till dagvattnet i en villa i Saltsjöbaden. Gissningsvis går denna vidare till en stenkista. Själva stenkistan kan bli mättad efter ett par år och den spolas inte.

Vi spolar dagvattenledningar

Ring 010-1010200