Metoden – Så här arbetar vi

Vår spolfordon har inbyggda het- eller kallvattenaggregat med en kapacitet på upp till 500bar och 25liter per sekund! De flesta stopp beror på avlagringar i avloppsrören som med tiden minskar möjligheten att utflödet är tillräckligt. Det brukar börja med ett kluckande ljud och ibland lukt för att sedan gå till att rinna undan långsamt och därefter bli stopp.

Våra spolslangar har olika dysor (munstycken) som har olika arbetsuppgifter, men gemensamt för dem är att de inifrån röret spolar rent avlagringarna.

Nedan beskriver vi hur vi arbetar i några av de vanligaste fallen. Gemensamt för alla arbeten är att vi alltid utför ett funktionstest när vi är klara för att säkerställa att problemen inte kvarstår. Det finns inga generella regler då varje stopp är unikt på sitt sätt, men vi försöker ändå beskriva hur man kan arbeta nedan.

Stopp i kök
En av de idag vanligaste orsakerna till stopp i köksavlopp är att man använder en energisnål diskmaskin felaktigt. Om inte diskmaskinen har ett program anpassat för tabletter skall de undvikas då vissa fabrikat har ett bindemedel i tabletten (det är detta som gör att den är just en tablett, detta löses upp av varmvatten). Saknar diskmaskinen program för tabletterna så bör de undvikas.

Diskmaskin med program för tabletter

Bilden visar en diskmaskin där en knapp lägger till ett program för tabletter.

När vi löser stopp i köksavlopp är det inte ovanligt att vi först suger ut resterna för att sedan spola.

Stopp i Golvbrunn
Nästan alla golvbrunnar har någon form av vattenlås och de flesta är utrustade med en anordning där tanken är att vi i flödesriktningen ska kunna använda en spolslang. Bilden visar en variant, men det finns ett stort antal olika varianter.
Golvbrunnar kräver sitt underhåll och glöm inte rensa vattenlåset innan du kontaktar oss

Golvbrunn med rensanordning

Golvbrunn där vi tagit bort ”rensproppen” och spolsangen är inne och spolar rent.

Golvbrunn med insats.

Golvbrunn som har en insats man lätt lyfter ur för att sedan låta spolslangen dra sig in i flödesriktningen.

Nedan visar vi en kort film hur spolning av en golvbrunn kan gå till:

Stopp i tvättställ (handfat)
I tvättställ är det inte ovanligt att vi suger med en kraftig vacuumsug innan vi spolar. Ilband ligger det tops, tandtråd och annat som inte har där att göra. Detta kan med fördel sugas bort innan man spolar för att minska arbetstiden.

Vattenlås tvättställ

Ett tvättställ med en rensanordning. Vanlig i tvättstugor.

Stopp i huvudstam
Oftast går stopp i huvudstammen att spola loss genom ett tvättställ eller golvbrunn, men ibland måste man öppna en renslucka någonstans.

Nedan visar vi ett kort klipp hur det kan se ut. Just det här klippet visar hur vi monterat ett roterande munstycke för att ta bort gamla rester från fix från en plattsättare. Normalt spolar man med försiktigare metod.

Förberedelse:
Vi demonterar och återmonterar vattenlås t. ex. så du ska inte demontera något inför vårt besök om du inte på förhand fått instruktioner om det.

Viktigt att tänka på är vi arbetar med riktiga maskiner och kommer dra en slang från bilen. Vi behöver därför fri passage så vi kan dra den slangen. Slangen kan röra sig när trycket slås på och av därför måste vi kunna dra in slangen i din fastighet utan hinder. Grindar, automatiska dörrar och liknande måste alltså vara öppna så vi utan hinder kan gå fram och tillbaka längs med slangen. Detta är inte viktigt bara för att vi ska kunna dra slangen på ett smidigt sätt, vi kan även snabbt behöva ta oss till servicefordonet och hämta material.

Slangen kan även behöva dras genom din trädgård och då den på sig kan den även komma åt eventuella blommer.

Vi har bilar med slangar upp till 150meter, men inte i alla bilar. Därför måste du meddela oss om man inte kan parkera fordonet närmare än 50 meter.

Vi är normalt ensamma i servicebilarna och har inte möjlighet att säkerställa att barn eller husdjur smiter iväg när vi är hos dig så ansvaret för dina husdjur och barn vilar hos dig.

Boka online, välj din ort:
Stockholm | Uppsala | Västerås | Eskilstuna | Katrineholm | Norrköping | Nyköping/Oxelösund | Örebro | Linköping