Avloppsrensning Enhörna

Ett av dagens arbeten bestod av en stamspolning av en villa i Enhörna. Det skiljer en regelrätt stamspolning från en vanlig avloppsrensning är att när vi stamspolar en hel villa så ”nollställer” man stammarna och allt blir genomspolat.
Vid ett vanligt stopp så spolar vi visserligen inte bara bort själva stoppet utan även hela stammen men vi går inte in i alla stammar.

Gammal gjutjärnsbrunn.

Telefonnummer stopp i avlopp Enhörna 010-1010200