Spolbil Åkersberga

Här har vi rensat golvbrunnen i en villa i Åkersberga.

Felanmälan:
”Problem med dåligt flöde i gammal golvbrunn i gjutjärn. Golvbrunnen är placerad i tvättstuga på källarplan i enfamiljshus.”

Åtgärd:
Spolat rent och utfört flödeskontroll

Man ser det ej men spolslangen går via en renspropp.

Telefonnummer Spolbil Åkersberga 010-1010200