Rörinspektion lägenhet

Bilden visar hur vi genom en golvbrunn i en lägenhet filmat stammen ut från hela fastigheten. Just här fanns enbart ett par våtservetter. Aja baja!

Rörinspektion telefonnummer 010-1010200

Denna kamera kan filma 30meter långt men minsta diametern är 28mm. Rätt kamera på rätt plats alltså.