Vi tar bort föremål ur avloppet

Föremål i spillvattenledningen?

Idag har vi löst ett stopp samt tagit bort en gammal slang som fastnat.

Här har en kund provat att spola själv med en egen spolslang och den har sedan fastnat. Vi fick bort den. Här hade kundens spolslang ”skrivat” in sig mellan två fogar. Fuskisar som vi är så har vi ju inpektionskamera som man kan kika med. Då vågar man slita lite mer…