Stopp i avloppet i Sollentuna

Stopp i golvbrunnen i Sollentuna

En gammal gjutjärnsbrunn vars tekniska livslängd egentligen passerats.