Totalstopp i avloppet i Järfälla

Spolbilen löser stopp i kommunala delen i Järfälla

Ibland sitter stoppet inte hos villaägaren som i detta fall är kunden utan i den kommunala delen. Vi löser det ändå!

Felet hos kund yttrar sig i att det rinner upp avloppsvatten ur golvbrunnen i garaget. Vi spolar med en slang som är 50 meter utan resultat och så lång är inte stammen ens ut i gatan.
Väl ute i gatan ser vi att det är blockat vid det utlopp som tillhör denna fastighet. Man kan även se rester på kanten nere i brunnen. Detta beror på att det troligen varit totalstopp i denna brunn och det då stigit upp i kundens del och detta har orsakat stoppet hos kunden.
Vi skriver en arbetsrapport som kunden kan använda mot sitt VA-bolag då kostnaden bör landa hos dem…

Järfälla Kommun – Avlopp

Om du på förhand vet att stoppet sitter i den kommunala delen skall du kontakta Järfälla kommun:
https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/vattnetijarfalla/avloppsvatten.4.26c1f11e14c4cc09b4f16a5e.html

Har du problem med avloppet i Järfälla?

Ring eller boka online så kommer vi!
010-1010200