Rensning av avlopp i Årsta

Stopp i köksavlopp i Årsta
Ingen höjdarinstallation precis, men att lösa stoppet var inga problem!

Bilden ovan visar hur toligt det kan se ut i en installation i en lägenhet. Här var det stopp både i stammen och i den liggande delen vi ser på bild, själva spoljobbet är ganska enkelt men rören ska inte bara ligga instuckna i varandra…

Problem med köksavloppet i Årsta?

Ring oss så kommer vi: 010-1010200
Boka oss online på denna sida: >boka online>

Är problemet i den kommunala delen? I så fall felanmäler du till Stockholm Vatten: >>https://www.stockholmvattenochavfall.se/>>