Stopp i stam Enebyberg

Idag har vi löst ett stopp i Enebyberg

Den här rensluckan sitter ju lättillgängligt!

-Inte.

Stopp i avlopp i Enebyberg? Ring 010-1010200