Spolbil på Ingarö

Bilden visar ett av våra spolsläp. Tyskt hetvattenaggregat med Kubotamotor.

Telefonnummer Avloppsrensning Ingarö 010-1010200

Hos denna kund satt stoppen i Stickledningen från köket. I köksavlopp ser man till att spola hela delen och inte bara själva biten där stoppet sitter.