Stopp i avloppet i Valsätra

Här löser vi ett litet stopp i en villa i Valsätra. Stickledning från köksavloppet är helt igensatt och vi har löst stoppet och utfört en flödeskontroll.

Kan du se vad som är fel på installationen? Baljan har vi för att samla upp eventuellt bakslag som kan rinna tillbaka.

Telefonnummer för avloppsrensning i Valsätra 010-1010200

Vi löser stopp i hela mälardalen! Ring eller boka online.