Rensning av avlopp i Älta

Vi löser stoppen i Älta!

Nedan löser vi ett stopp i en stam från ett köksavlopp i en villa i Älta. Spolning med hetvatten hjälper oss att göra jobbet effektivt!

Ibland är det både trångt och mörkt. Bilden visar en rensanordning i en källardel av fastigheten.

Telefonnummer vid stopp i avlopp i Älta 010-1010200 eller SMS till Jouren 0790-327 550