Stopp i avlopp på Södra parkvägen

Ett stopp i en golvbrunn som är löst. Bilden visar vårt spolhandtag (spolslang är ej ansluten här).