Spolning genom renslucka i Segeltorp

Renspolning på Gärdsmygsvägen i Segeltorp.

Bilden visar hur vi spolar den liggande stammen genom rensluckan på en stående stam. Här arbetar vi med ett tryck runt 100 bar och 85graders varmt vatten. Flödet är runt 35 liter per minut.

När man märker att godset i stammen inte är av det bästa skicket filmar vi eller undersöker med ultraljud för att säkerställa att vi inte spolar sönder något. här är godset som cornflakes så på sikt kommer stammen behöva bytas. Det är inte sällan rostflinogr lossnar på insidan och orsakar stoppet. Dock är lite rostflingor inte alltid ett skäl att byta stam.