Vi rensar rör till BDT i Nykvarn

Ett av dagens arbeten. Rensning mellan BDT-brunn och hus. Arbetet går till på så sätt att man spolat först motströms till huset och sedan från fastigheten mot brunnen. Som en sista säkerhetsåtgärd kör man sedan ett varv till mot huset.

Spolbil i Nykvarn, ring 010-1010200