Vi rensar avlopp i Dyvik

En gammal köksstam som till slut täppt igen.

Bilden visar en RA (Rensanordning) som vi öppnat upp för att nå med spolslang.
Här på Dyviksudd har många egen brunn och BDT-anläggning, detta kan leda till att man ibland som brukare är lite snål med vatten, ett bra sätt att avhjälpa detta är att samla upp regnvatten och då och då skölja genom avloppet. På det sättet slösar du inte med det dyrbara dricksvattnet.

Vi löser stopp i Tyresö, Brevik och Dyvik! 010-1010200