Vem löser stopp i Avloppet i Eskilstuna?

Lätt att rensa bort med rätt utrustning

Avloppsrensning i Eskilstuna 010-1010200

Här är vi hos en privatperson i Eskilstuna där det rinner upp bajs i källaren. Stoppen satt i en av stickledningarna som vi enkelt kom åt via en rensbrunn. Har du liknande problem? Kontakta oss.