Underhållsspolning av stammar i Stuvsta

Vi håller dina stammar fria från stopp

Ett av dagens uppdrag har bestått i att spola stammarna hos en privatperson i Stuvsta. Gamla gjutjärnsrör släpper gärna flingor som i sin tur orsakar stopp. Spolning sker med försiktighetsprincipen och ibland kombinerar vi hetvatten med ett särskilt medel för att slippa spola så hårt.

Bilden visar spolning genom RA (rensanordning) och en gammal gjutjärnsbrunn.