Totalstopp i hela husets avlopp?

Avloppsrensning hjälper dig till fast pris!

Här är vi i en villa i Vagnhärad där det är stopp i hela fastigheten. Här upplevde spolbilsteknikern att det var enklast att spola från rensbrunnen ute på gatan. En av fördelarna med det är att man ser vad som kommer ut. Just här har kunden lite bakfall och i kombination med ganska dåligt flöde så har det då blivit stopp.

Även om detta var i Vagnhärad så arbetar vi i hela Mälardalen.

Ring oss: 010-1010200