Stopp i köket i Saltsjö Duvnäs

Stopp i köksavloppet i Nacka är nu löst

Stopp i ett köksavlopp. Stoppet satt en bit längre ned men yttrade sig i doskhon. Nu renspolat!Salt