Stopp i infiltration i Skyttorp

Ett av de krångligare arbetena idag var att försöka få fart på en infiltration i en fastighet i Skyttorp. Tyvärr blir ibland markbädden mättad och infiltration kan då inte rinna av. Detta leder i sin tur till att man inte får flöde i systemet. Inget flöde = stopp.

IND-DRÄN infiltration

Alla infiltrationer ska inte spolas då man kan ”täppa till” istället och snarare försvårar systemet.

Stopp i avlopp i Skyttorp? Ring 010-1010200