Stopp i avloppet mellan brunn och hus

Ett av dagens uppdrag är att lösa ett stopp mellan en brunn och fastigheten hos en privatperson i Skokloster. Vi löser här stoppen med hetvattenspolning.

Golvbrunnen agerar avluftning här då det spolas för fullt utifrån… Ånga reser sig upp och efter at vi spolat klart så utför vi en flödeskontroll.

Stamspolning i Skokloster

Har du problem med enskilt avlopp i Skokloster?
Kontakta oss så hjälper vi dig
Telefonnummer till Spolbil i Skokloster är 010-1010200

>>Ring 010-1010200>>

Felanmälan avlopp som ej tillhör dig utan kommunen kan anmäls till Håbi kommun:
>>https://www.habo.se/ovrigt/felanmalan.html>>