Stopp i avloppet i Trångsund

Vi löser stopp i toaletten till fast pris.

Spolning motströms via en rensanordning. Stoppet i det här fallet beror troligen på fel papper i kombination med en snålspolande WC.