Stopp i avloppet i Norby? Vi löser det!

Vi löser stopp i köksavloppet i Norby i Uppsala

Spolbil 4 har löst ett stopp i ett köksavlopp i Norby i Uppsala. Stickledning är spolad och flödeskontroll är utförd. Slutet gott allting gott.

Stopp i köksavloppet…