Stopp i avlopp mellan gatan och en rensbrunn i Enskede

Ett stopp löst mellan RA (Rensanordning) och den kommunala anslutningspunkten på Krokvägen i Enskede

Stopp i avlopp Enskede