Stopp i 2-kammarbrunn

Vi löser stopp i 2-kammarbrunn i Segersäng. Detta är sista jobbet denna fredagkväll!

Man får vänta tills det är rent vatten som kommer…

Ring Avloppsrensning.com om du bor i Segersäng och har stopp i avloppet 010-1010200