Stamspolning i Vendelsö

Stopp i en köksstam? Det löser vi.

Här är vi hemma hos en privatperson i Vendelsö. Det kluckar i stammen och rinner ej undan. Spolning med hetvatten så är det klart!