Stamspolning i Uppsala

Ett av dagens arbeten skedde i en krypgrund i en villa i Östersta en bit utanför Uppsala.

Krypgrund Östersta

Bilden ovan visar hur vi tagit bort 50-mm delen från köket sm är i våningen ovanför. Rensning har sedan skett och när vi är klara har vi gjort en flödeskontroll.

Boka Stamspolning i Uppsala 010-1010200