Spolning av rör i Södertälje

Här är vi i Glasberga sjöstad i en villa och spolar rent ett avloppsrör.

Spolbil 3 är ett ekipage med separat spolmaskin. Vatten har vi med oss!

Behöver du hjälp med spolning av avloppsrör i Södertälje?

Du når oss på 010-1010200