Spolning av dagvattenrör i Nyköping

Geggigt!

Här är vi i Nyköping och tänkte lösa ett stopp i en dagvattenledning. Det var egentligen inget stopp utan röret leddeut i en buske och med åren har det växt igen.