Spolning av avlopp i Enhörna

Här är vi och spolar rent ett köksavlopp i Enhörna.

Hetvatten och rätt munstycke är receptet för en bra spolning. Självklart spolar man hela stammen och inte bara den lilla delen där stoppet finns. Förenklat kan man säga att är det stopp i en del kan man anta att resten av denna liggande del också är ordentligt igensatt.

Vill du ha hjälp med Spolning av avlopp i Enhörna?

Telefon 010-1010200 eller epost: info@avloppsrensning.com