Spolbil i Trångsund

Vi rensar avlopp i Trångsund

Golvbrunn
Bilden visar hur vi tagit bort vattenlåset och spolar med spolslangen.

Telefonnummer vid Stopp i avloppet är 010-1010200