Spolbil i Kårsta

Spolbilen i Kårsta löser stoppet

Ett av dagens uppdrag har bestått i att lösa ett stopp mellan två rensanordningar (rör som sticker upp på din tomt).

Hetvattenspolning gör susen.

Visste du att Ekskogen och Kårsta har egna mindre reningsverk? Men bor du i KArby eller Brottby renas ert avloppsvatten vid Margretelunds reningsverk. Undantag är naturligtvis ni som har egna anläggningar.

Ring oss om du har stopp i avloppet i Kårsta