Rörinspektion och bortspolning av föremål i Hägersten

Bilden visar hur vi med en rak stråle spolar bort våtservetter som fastnat i stammen. Här har vi fått bort det mesta.

Vi filmar och inspekterar rör

Om du behöver hjälp med spolning eller filmning av dina rör är du välkommen att kontakta oss.