Rensning av avlopp i Hägersten

Ett totalstopp mellan ett radhus och den kommunala anslutningspunkten gjorde att det inte gick att använda något av avloppen i fastigheten.

Vi gillar när montörerna placerar rensbrunnar lättåtkomligt”

Spolbil i Hägersten? Kontakta oss.