Jourarbete: Stopp mellan 3-kammarbrunn och hus i Norra Sorunda

Vi löser ett stopp mellan fastigheten och 3-kammarbrunnen i Haninge

Detta stopp berodde på flera orsaker:
För det första har en busunge tryckt ner en pinne i avluftningen mellan husetoch brunnen.
För det andra var en stor del av stammen igensatt med fett.

Här var det så mycket fett att det behövde spolas i över 30 minuter innan vi är nöjda.