Högtrycksspolning avlopp i Vega

Rensning av avloppet i en villa på Palanders Väg i Vega.

Nej, det rinner inte så bra. Just här var det så enkelt att vattenlåset behövde rensas, men självklart spolar vi när vi ändå är pl plats.

Högtrycksspolning avlopp

Kontakt oss 010-1010200