Högtrycksspolning av avlopp i Vaxholm

Ett av kvällens uppdrag har bestått i att spola ett avlopp till en kund i Vaxholm.

Bilden är från krypgrunden. Dessvärre har kunde trott att det kanske inte var så brått eftersom det ”rann undan”. Dessvärre var det så att köksanslutningen läckte ut i krypgrunden.