Stopp i avloppet i Valsätra

Här löser vi ett litet stopp i en villa i Valsätra. Stickledning från köksavloppet är helt igensatt och vi har löst stoppet och utfört en flödeskontroll.

Kan du se vad som är fel på installationen? Baljan har vi för att samla upp eventuellt bakslag som kan rinna tillbaka.

Telefonnummer för avloppsrensning i Valsätra 010-1010200

Vi löser stopp i hela mälardalen! Ring eller boka online.

Vi hjälper Bauhas

Stopp i avloppet hos Bauhaus

Idag har vi hjälpt till i ett personalutrymme hos butikskedjan Bauhas,

Det är tir vi har långa slangar. Detta är spolsläp nummer 3 med en kapacitet på mer än 300bar.
Just här nådde vi inte rensluckan från ”båda” hållen så vi har öppnat vi tvättstället för att kuna spola medströms.

Stamspolning i Järfälla, ring 010-1010200

Spolbil på Hölö

Vår spolbil rensar avlopp och löser stopp på Hölö

En kund hade akut stopp i avloppet i hela fastigheten. Efter spolning och rensning av stammen kunde vi konstatera att avloppspumpen inte drar när den ska. Detta har lett till ett stopp och efter rensning av stammen och rengöring av nivåvakt så fungerar den igen. Dock behöver denna tillsyn då myror tagit sig in i elskåpet…

Brunnen är helg igensatt, på bilden kan man även se att myror tagit sig in i eldetaljerna. Efter rensning är det rent och snyggt och även om den fungerar nu så behöver den lite service.

Problem med avloppet på Hölö? Ring 010-1010200

Stamspolning i Segeltorp

Spolbilen rensar avlopp i Segeltorp.

Ett av dagens arbeten har bestått i att lösa ett stopp hos en kund i Segeltorp. Just här var vi under kvällstid.

Bilden visar en gammal gjutjärnsbrunn som ej svalt tillräckligt med vatten. Efter spolning har vi gjort en flödeskontroll.

Problem med golvbrunnen i tvättstugan? Ring 010-1010200

Spolbil i Skälby

Vår spolbil rensar stam mellan brunn och fastighet i Västerås / Skälby

Spolbilen i Västerås har idag varit hos en kund i Skälby och spolat mellan brunn och fastighet.

Bildenv visar utloppet från fastigheten ned i brunnen. Här spolar vi mot flödet.

Telefonnummer om du har stopp i avloppet i Västerås är 010-1010200


Spolbil i Upplands Väsby

Vår spolbil löser stopp i en golvbrunn i Upplands Väsby

Golvbrunn
Bilden visar en gammal gjutjärnsbrunn.
Bilden visar en RA (rensanordning).

Behöver du hjälp med stopp i avloppet? Ring oss 010-1010200

Spolbil i Älvsö

Spolbilen löser stopp i köksavloppet i villa

Idag har vi bland annat löst ett stopp i en villa i Älvsjö.

Bilden visar anslutningen från tvättstället i ett kök som ansluter mot stammen.

Har du behov av en Spolbil, ring oss! 010-1010200

Stopp i Tvättstuga i Huddinge

Spolbilen i Huddinge löser stopp.

Ett av dagens arbeten bostod i att lösa ett stopp i en tvättstuga i en villa i Huddinge.

Såhär kan man ju inte ha det 🙂
Efter spolning rinner det som en vårflod.

Spolbil i Huddinge? Ring 010-1010200