Rensning av avlopp i Årsta

Stopp i köksavlopp i Årsta
Ingen höjdarinstallation precis, men att lösa stoppet var inga problem!

Bilden ovan visar hur toligt det kan se ut i en installation i en lägenhet. Här var det stopp både i stammen och i den liggande delen vi ser på bild, själva spoljobbet är ganska enkelt men rören ska inte bara ligga instuckna i varandra…

Problem med köksavloppet i Årsta?

Ring oss så kommer vi: 010-1010200
Boka oss online på denna sida: >boka online>

Är problemet i den kommunala delen? I så fall felanmäler du till Stockholm Vatten: >>https://www.stockholmvattenochavfall.se/>>

Totalstopp i avloppet i Järfälla

Spolbilen löser stopp i kommunala delen i Järfälla

Ibland sitter stoppet inte hos villaägaren som i detta fall är kunden utan i den kommunala delen. Vi löser det ändå!

Felet hos kund yttrar sig i att det rinner upp avloppsvatten ur golvbrunnen i garaget. Vi spolar med en slang som är 50 meter utan resultat och så lång är inte stammen ens ut i gatan.
Väl ute i gatan ser vi att det är blockat vid det utlopp som tillhör denna fastighet. Man kan även se rester på kanten nere i brunnen. Detta beror på att det troligen varit totalstopp i denna brunn och det då stigit upp i kundens del och detta har orsakat stoppet hos kunden.
Vi skriver en arbetsrapport som kunden kan använda mot sitt VA-bolag då kostnaden bör landa hos dem…

Järfälla Kommun – Avlopp

Om du på förhand vet att stoppet sitter i den kommunala delen skall du kontakta Järfälla kommun:
https://www.jarfalla.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/vattnetijarfalla/avloppsvatten.4.26c1f11e14c4cc09b4f16a5e.html

Har du problem med avloppet i Järfälla?

Ring eller boka online så kommer vi!
010-1010200

Stopp i avloppet mellan brunn och hus

Ett av dagens uppdrag är att lösa ett stopp mellan en brunn och fastigheten hos en privatperson i Skokloster. Vi löser här stoppen med hetvattenspolning.

Golvbrunnen agerar avluftning här då det spolas för fullt utifrån… Ånga reser sig upp och efter at vi spolat klart så utför vi en flödeskontroll.

Stamspolning i Skokloster

Har du problem med enskilt avlopp i Skokloster?
Kontakta oss så hjälper vi dig
Telefonnummer till Spolbil i Skokloster är 010-1010200

>>Ring 010-1010200>>

Felanmälan avlopp som ej tillhör dig utan kommunen kan anmäls till Håbi kommun:
>>https://www.habo.se/ovrigt/felanmalan.html>>

Stamspolning i Tyresö

Stamspolning i Tyresö. Vi rensar avloppet med våra spolbilar. Just hos denna kund var det stopp i stickledningen som leder till stammen men självklart spolar vi hela stamman.

Hur går Stamspolning till?

Vi drar en slang från vår spolbil som vi kopplar en speciell rörrensningsslang till. Via rören sker sedan stamspolning inifrån själva röret.

Duschkabinen står inte optimalt, men ibland är det bra med små händer 🙂

Avloppsrensning med gjutjärnsbrunn

När det är gjutjärnsbrunnar rensar vi med försiktighet då godset sällan är i tillräckligt bra skick. Man tar bort rensskruven/proppen och spolar.

Telefonnummer stamspolning i Tyresö

>>Boka online>>

>>Ring oss på 010-1010200>>

Problem med avlopp som tillhör den kommunala delen i Tyresö

Om du har problem i gatubrunnar eller servisledningen i den kommunala delen kan detta felanmälas till Tyresö kommun:
>>Felanmälan Tyresö Kommun>>

Stopp i bostadsrättsförening i Skarpnäck

Det kanske känns märkligt att det rinner upp vatten från köksavloppet ur golvbrunnen. Det är dock lätt att lösa.
Vi arbetar med hetvattenhögtryck som förenklar för oss.

Vi löser dina problem med avloppen i skarpnäck

Vi spolar avlopp i Skarpnäck och löser stopp i villor, radhus och lägenheter. Du kan boka spolbil här på hemsidan eller ringa vår Kundtjänst på 010-1010200.

Stopp i den kommunala delen

Om det inte är stopp i din fastighet är det Stockholm Vatten du kontaktar. Du ser deras kontaktuppgifter och driftinformation under länken;
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

Stamspolning i kommunal del i Knivsta

Vi stamspolar och rensar avlopp i Knivsta

Ikväll har vi varit hos en kund som haft problemet att det stiger i golvbrunnarna när hen använder avloppet.

Är det stopp i rensbrunn utanför fastigheten sitter inte stoppet i själva fastigheten. Därför är det viktigt att stämma av var problemet sitter. Är problemet hos kommunen ska felanmälan ske till dem.

Efter att vi spolat ut från brunnen mot gatan börjar det släppa. Egentligen sitter alltså inte problemet hos privatpersonen här utan snarare ett problem hos kommunen, I Knivsta är det till Roslagsvatten man felanmäler.

På gatan har vi lagt en handske för att markera var problemet sitter.
En arbetsapport skrivs som kunden kan lämna till kommunen.

Högtryck i Bromma

Idag har vi högtrycksspolat stammarna i en bostadsrättslägenhet i Bromma. Den här lägenheten vi var i befann sig längst ned och då kan det vara extra viktigt att inte vänta. I många fall är avloppen anslutna i serie så om det blir stopp längst ned kan den boende där få upp avloppsvatten från grannarna ovanför. Lite högtrycksspolning av avloppen så är problemet lösta.

Vi högtrycksspolar avlopp i Bromma

Spolbil 3 har 150m slang och är utrustad med hetvattenaggregat.
Såhär ser det ut innan spolning. När man slår på vattnet i köket rinner det upp ur golvbrunnen i badrummet…
Tadaa! Efter spolning utför vi flödeskontroll (inte bara i golvbrunnen) för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Konktaktuppgifter avloppsrensning i Bromma

Ring 010-1010200 eller boka här på hemsidan.

Ny spolbil i Nyköping

Snart ny hetvattenmaskin i Nyköping.

Bra resultat kräver bra maskiner.
Vår nya maskin går att styra från en lös kontrollpanel. Det spar tid då vi slipper springa fram och tillbaka.

Avloppsrensning i Nyköping, Svalsta, Jönåker, Gryttberga, Skeppsvik, Klastorp, Vålarö, Bärsta, Kisäng, Edstorp, Runtuna, Svärta och Sjösa med flera orter i området. Självklart finns vi även i Oxelösund.

I Augusti får vi en ny spolbil i Nyköping/Oxelösund. Eftersom vi i dagsläget inte finner lediga tider i bokningssystemet är det dags att ta klivet att investera i fordon, maskin och personal. Stöd er lokala förmåga genom att anlita oss!

Välkommen med dina avloppsproblem i Nyköping / Oxelösund