Avloppsrensning i Nacka

Vi har löst ett stopp i avloppet i en villa i Nacka.

En gammal gjurjärnsbrunn där ledningen från den mot stammen har geggat igen. Spolning med lite hetvatten och problemet är löst.

Ring oss om du behöver Avloppsrensning i Nacka 010-1010200