Stopp i Gjutjärnsbunn – Bromma

Stopp i avloppet i en gjutjärnsbrunn i Bromma

Gjutjärnsbrunnar kan var lite känsliga och man måste vara försiktig när man rensar. Man går normalt via golvbrunn genom stickledning och vidare ut i stammen. Här bor en äldra dam som inte vistas i källaren normalt och den boende har inte upptäckt att avloppsvatten stiger i brunnen när man spolar på övervåning.

Stopp i gjutjärnsbrunn
Man får inte vara känslig i det här jobbet. Efter rensning lyfte vi bort trallen och städade. Kunden är över 100 år och då får man faktiskt lite extra service…

Boka spolbil i Bromma

Vill du boka spolbil så ringer du oss eller bokare på nätet. Självklart löser vi andra problem än i gjutjärnsbunnar och även om detta arbete är utfört i Bromma så arbetar i i hela Stockholm
>>Boka spolbil Stockholm>>

Kommunkontakt

Om avloppsproblemet är i den kommunala delen felanmäler du till Stockholm Vatten och avfall:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/om-oss/kontakta-oss/felanmalan-va/