Stopp i avloppet mellan brunn och hus

Ett av dagens uppdrag är att lösa ett stopp mellan en brunn och fastigheten hos en privatperson i Skokloster. Vi löser här stoppen med hetvattenspolning.

Golvbrunnen agerar avluftning här då det spolas för fullt utifrån… Ånga reser sig upp och efter at vi spolat klart så utför vi en flödeskontroll.

Stamspolning i Skokloster

Har du problem med enskilt avlopp i Skokloster?
Kontakta oss så hjälper vi dig
Telefonnummer till Spolbil i Skokloster är 010-1010200

>>Ring 010-1010200>>

Felanmälan avlopp som ej tillhör dig utan kommunen kan anmäls till Håbi kommun:
>>https://www.habo.se/ovrigt/felanmalan.html>>

Stamspolning i Tyresö

Stamspolning i Tyresö. Vi rensar avloppet med våra spolbilar. Just hos denna kund var det stopp i stickledningen som leder till stammen men självklart spolar vi hela stamman.

Hur går Stamspolning till?

Vi drar en slang från vår spolbil som vi kopplar en speciell rörrensningsslang till. Via rören sker sedan stamspolning inifrån själva röret.

Duschkabinen står inte optimalt, men ibland är det bra med små händer 🙂

Avloppsrensning med gjutjärnsbrunn

När det är gjutjärnsbrunnar rensar vi med försiktighet då godset sällan är i tillräckligt bra skick. Man tar bort rensskruven/proppen och spolar.

Telefonnummer stamspolning i Tyresö

>>Boka online>>

>>Ring oss på 010-1010200>>

Problem med avlopp som tillhör den kommunala delen i Tyresö

Om du har problem i gatubrunnar eller servisledningen i den kommunala delen kan detta felanmälas till Tyresö kommun:
>>Felanmälan Tyresö Kommun>>