Ibland är det inte stopp i avloppet. -Vi misslyckas!

Allt går inte att lösa med spolning

Här är vi hos en kund i Vallentuna som har stopp i nästan hela huset.

Några av brunnarna leder inte ut i avloppet utan går rakt ned i ett utrymme där en rensanordning finns. Tyvärr är inte stickledningen ansluten till systemet utan det som rinner från bastun t. ex. hamnar under fastigheten. Matar man på med flöde blir plattan under huset mättat med avloppsvatten och det yttrar sig som ett stopp. Här hjälper inte spolning utan man måste göra om och göra rätt.

Branschstandard är skriven på ett sätt att rensning alltid är möjlig. Om man i sitt bygge avviker från den standarden är det inte säkert att det går att lösa med spolning.

Vi tar bort föremål ur avloppet

Föremål i spillvattenledningen?

Idag har vi löst ett stopp samt tagit bort en gammal slang som fastnat.

Här har en kund provat att spola själv med en egen spolslang och den har sedan fastnat. Vi fick bort den. Här hade kundens spolslang ”skrivat” in sig mellan två fogar. Fuskisar som vi är så har vi ju inpektionskamera som man kan kika med. Då vågar man slita lite mer…

Jourarbete: Stopp mellan 3-kammarbrunn och hus i Norra Sorunda

Vi löser ett stopp mellan fastigheten och 3-kammarbrunnen i Haninge

Detta stopp berodde på flera orsaker:
För det första har en busunge tryckt ner en pinne i avluftningen mellan husetoch brunnen.
För det andra var en stor del av stammen igensatt med fett.

Här var det så mycket fett att det behövde spolas i över 30 minuter innan vi är nöjda.