Stopp i avlopp på Kardvägen i Uppsala

Notis

Stopp i avlopp löst i Uppsala.
Bilden visar ett exempel på hur en stickledning kan se ut inifrån.

Den här bilden visar hur det ser ut efter att vi sugit rent stickledningen. Det som återstår är att spola och efter det är den som ny.